Gabinet fizjoterapii dzieci i dorosłych PRO-REH-MED w Poznaniu fizjoterapia kinesiotaping rehabilitacja

Bóle stóp, Halluksy, Płaskostopie poprzeczne, Palce młoteczkowate

1. Przyczyny powstawania halluksów


Hallux valgus, czyli paluch koślawy, jest to deformacja w obrębie pierwszego promienia stopy o niejednoznacznej etiologii.

Wśród przyczyn często wymienia się:

  • predyspozycje w budowie stopy (stopa egipska, w której paluch jest dłuższy od palca II-go)
  • noszenie nieprawidłowego obuwia o wąskich noskach i na zbyt wysokim obcasie (daje duże obciążenie przodostopia)
  • predyspozycje genetyczne (zwłaszcza w linii żeńskiej)
  • otyłość lub stojący tryb życia
  • płaskostopie poprzeczne

ból stopy

 

 

Zniekształcenia w obrębie pierwszego promienia zmieniają biomechanikę stopy, zwłaszcza fazę odbicia (propulsji). Często dochodzi do zapalenia kaletki maziowej stawu śródstopno-paliczkowego palucha. Proces zapalny może doprowadzić do zniszczenia trzeszczek, które wyznaczają drogę ruchu mięśnia zginacza długiego palucha, lub przerostu tkanki kostnej w obrębie głowy I-ej kości śródstopia (bunion).

 

2. Przyczyny powstawania płaskostopia poprzecznego

 

Przyczyny to zazwyczaj:

  • wiotkość układu więzadłowego (wrodzona, u kobiet w III trymestrze ciąży)
  • rozciąganie więzadeł (nadwaga, stojący tryb życia, sport)

W warunkach fizjologicznych stopa posiada dwa łuki poprzeczne:

  • przedni utworzony przez głowy kości śródstopia
  • tylny utworzony przez kości klinowate, łódkowatą i sześcienną

 Pod wpływem wiotkości lub rozciągnięcia więzadeł dochodzi do „rozjeżdżania się” kości śródstopia (oddalają się od siebie). Przy obciążaniu stopy w czasie chodu zaczyna się ona stykać z podłożem głową II i III kości śródstopia, które nie są przystosowane do przenoszenia dużych obciążeń i dlatego pojawiają się na skórze zgrubienia, zwane modzelami.

Oddalające się od siebie kości śródstopia, zwłaszcza I i II, powodują pociąganie palucha, co wynika z przebiegu mięśni działających na paluch ( głowa poprzeczna mięśnia przywodziciela palucha). Tak więc każde płaskostopie poprzeczne będzie wywoływało deformację palucha.

 

3. Palce młoteczkowate – skutek płaskostopia poprzecznego i halluksów

 

Deformacja polega na zgięciowym ustawieniu palców (II-IV)  w stawach międzypaliczkowych bliższych. Najczęściej deformacji ulegają II i III palec. W czasie chodzenia w obuwiu występuje ocieranie wystającymi częściami zgiętych paliczków o but, a to prowadzi do powstania bolesnych nagniotków.

Do zgięciowego ustawienia palców dochodzi dlatego, że obniżające się łuki poprzeczne i podłużne prowadzą do wydłużenia palców II-IV, a biegnące pod nimi ścięgno zginacza długiego palców pociąga palce powodując ich zgięciowe ustawienie.

 

4. Leczenie

 

Leczenie tych deformacji może być zachowawcze lub operacyjne. Pierwsze z nich ma na celu opóźnianie zmian i likwidację dolegliwości. Można to uzyskać poprzez odpowiednie ćwiczenia zapobiegające przykurczom oraz zastosowanie dopasowanych do aktualnego stanu wkładek.